Cơ cấu tổ chức

Ban Chủ nhiệm CLB Yết Kiêu qua các thời kỳ

Năm 1978, Sở Thể dục Thể thao Thành phố điều động ông Cổ Tấn Chương về làm Chủ nhiệm CLB Thể thao dưới nước Thanh Đa, kiêm Chủ nhiệm CLB Yết Kiêu và ông Bạch Khấu làm Phó Chủ nhiệm. CLB Yết Kiêu dành để tập luyện, huấn luyện VĐV các tuyến, tổ chức thi đấu các giải cấp Thành phố và Toàn quốc theo kế hoạch.

Tổ chức – Bộ máy CLB Yết Kiêu từ thời điểm năm 1976 đến tháng 11/2012 và sau khi chuyển đổi thành Trung tâm Thể thao dưới nước Yết Kiêu từ tháng 11/2012 đến nay như sau: