Các loại vé bơi và giá vé

Nhằm tạo sự tiện lợi và tiết kiệm chi phí cho quý khách đến tập luyện thường xuyên, Trung tâm Thể thao Dưới nước Yết Kiêu phát hành các loại thẻ bơi với mức giá sau:

  1. Thẻ bơi tuần: 190.000đ (6 buổi bơi/ thời hạn sử dụng: 2 tuần)

2. Vé bơi 2 tuần: 380.000đ (12 buổi bơi/ Thời hạn sử dụng: 1 tháng)

3. Vé bơi tháng: 770.000đ (26 buổi bơi/ Thời hạn sử dụng: 2 tháng)

Lưu ý:

– Các loại thẻ bơi được phát hành và bán tại văn phòng Trung tâm.

– Các loại thẻ bơi hợp lệ là thẻ bơi có đóng dấu tròn của Trung tâm.

– Các loại thẻ bơi trên có thể sử dụng cho nhiều người trong 1 suất bơi.